Dramatisch start

Deze morgen op weg naar mijn praktijkles akkervogels vond ik een lijk op de weg. Voor jullie de politie bellen even wachten. Het was een aangereden beestje, maar ik had dadelijk door dat het deze keer geen egeltje of konijn was. Neen, een wilde hamster.

Voor Vlaanderen een superzeldzaam beestje. En toch misschien goed nieuws. De theorie is namelijk dat als er verkeersslachtoffers vallen dat de populatie aan het uitbreiden is. Hopelijk klopt dit en heb ik niet de allerlaatste Vlaamse hamster opgeraapt deze morgen.

hamster.jpg

Een beeld van het onfortuinlijke beestje.

Daarna een wandeling geleid met de deelnemers van de vogelcursus. Op zoek naar akkervogels. Schitterend om te zien hoe deze vol bewondering naar een opstijgende veldleeuwerik of een zingende geelgors kunnen kijken. Dat zety je terug met je beide voetjes op de grond. En dan kwam er ook nog een grauwe gors een showke geven vlak bij onze groep, leuk.

rutten-2.jpg

De cursisten volledig geconcentreerd bezig.

rutten.jpg

Het uitzicht was alvast de moeite.

Nadien nog een nestje steenuilen van ringen voorzien en de nestkasten in Rullingen gaan controleren. Door het slechte weer was ik daar te laat en was alles uitgevlogen.