Merels in wacht.

Net voor ik een weekje naar Lissabon vertrok werd mijn laatste nest dat ik opvolgde aan een zware test onderworpen. De klimophaag waar het nest in zat werd geschoren en de electrische haagschaar miste het nest op het nippertje. Hierdoor kwam het dan ook een stuk opener te zitten dan voordien. Ik vreesde dan ook het ergste.

Vannacht kwamen we terug aan in ons landje en deze morgen ging ik dan ook met een bang hartje kijken of “mijn” merel deze ingreep overleefd had. Maar dadelijk zag ik de binnenkant van twee opengesperde snavels. Twee van de drie jongen keken mij aan, eentje (die al veel kleiner was dan zijn nestgenootjes toen ik vertrok) was verdwenen. De twee laatste nestjongen voor dit seizoen kregen een ring aan de poot.

merels.jpg

Nrs 562 en 563

Zo sloot ik mijn eerste seizoen als nestringer af met een totaal van 563 geringd vogels gespreid over 25 soorten. De top 5 waren koolmees met 109 pulli, pimpelmees 97 pulli, steenuil 79 pulli, boerenzwaluw 76 pulli en torenvalk 57 pulli. En voor mij leuke soorten waren koekoek, kleine karekiet, grasmus en zwartkop.

Woensdag start ik met het gaan helpen op de ringplek bij Eddy en vanaf half augustus zal je me ook regelmatig kunnen aantreffen op onze telpost in Oetersloven. Zo kom ik de tijd tot het volgende broedseizoen wel door Lachen.