Rietzanger en zijn neefje.

Vanmorgen (iets te laat, mij verslapen) weer naar Nerem om vogels te helpen ringen. Het aantal was lager dan verwacht (heldere nacht en oostenwind) maar we konden wel een mooie reeks soorten noteren.

Kwartel 8, merel 3, fitis 2, tjiftjaf 3, sprinkhaanzanger 2, heggemus 3, tuinfluiter 5, zwartkop 9, kleine karekiet 8, huismus 1, grasmus 5, rietzanger 2, gekraagde roodstaart 1.

Rietzanger was leuk, altijd verrassend vind ik om die soort aan te treffen, en deze keer ook twee van zijn neefjes sprinkhaanzangers. Vroeger stond er ook nog het woord riet in hun naam, maar dat is weggevallen. En om mooi af te sluiten vingen we een juveniel mannetje gekraagde roodstaart.

nerem11aug-3.jpg

Gekraagde roodstaart te herkennen aan de stilaan rood kleurende borst.

nerem11aug-2.jpg

Adulte rietzanger, stevig in de rui.

nerem11aug.jpg

Eerstejaars sprinkhaanrietzanger.