Van niks naar een elftal.

Na onze vruchteloze “jacht” van vorig weekend gingen Eddy en ik opnieuw op pad. Met meer succes deze keer. Maar liefst 11 vogels werden geringd of gecontroleerd.

Twee buizerds, één eerstejaars en eentje van 2 jaar oud. Het blijven imposante schepsels.

2dec-11.jpg

Eerstejaars buizerd.

2dec-9.jpg

2de jaars, ondermeer te herkennen aan gesleten handpennen en iets donkerder oog.

Torenvalken werden er negen. Vijf vrouwtjes waarvan twee 1ste jaars en vier mannetjes met één 1ste jaars. De adulte mannetjes blijven mijn favorieten. Ook drie reeds geringde vogels. Eentje werd als pulli geringd op 16 juni 2011 in Heers door mensen van onze ringgroep. 

Alle vogels worden gemeten en gewogen en er zit toch wel wat verschil op. Onze zwaarste torenvalk woog 267gr en het lichtgewicht van het weekend was een 1ste jaars vrouwtje van 209gr. Denkelijk ingeschreven bij de WeightWatchers.

2dec-6.jpg

Close-up van kop van adult mannetje. En aan het bloed op de snavel te zien had hij zich pas tegoed gedaan aan een lekker muisje.

2dec-7.jpg

Adult vrouwtje.

2dec-8.jpg

1ste jaars mannetje

2dec-10.jpg

En nog eentje met sluikreklame, een adult vrouwtje.