Koud weer en vers bloed.

Donderdag een paar fruittelers in Wellen gaan bezoeken in verband met het plaatsen van steenuilkasten in laagstamplantages. Beide heren toonden aan wat ik ondertussen al vaak ondervond, landbouw en natuur gaan dikwijls goed samen. Hun enthousiasme over mijn project geeft een extra stimulans. En zo zijn de eerste vier locaties voor nieuwe kasten vastgelegd. Nadien een drietal kasten die ik vorig jaar bijhing gaan inspecteren. Maar nergens was er ook maar enig spoor van steenuilbezoeken te zien (buiten wat uitwerpselen op één van de buizen).

Dan vandaag de ganse dag met Eddy op pad. Het had stevig gevroren vannacht en de regenwormen zouden dus onbereikbaar zijn. Dat gaf ons goede moed, want hierdoor komt “muis” iets hoger op hun menukaart te staan. En dat bleek al gauw te kloppen. Want de eerste torenvalk die we tegen kwamen werd al dadelijk gevangen. Gevolgd door twee buizerds (de eersten voor 2013) en nog eens drie torenvalken. Geen enkele terugvangst en allemaal adulte vogels, de torenvalken dan toch. Beide buizerds bleken vogels van 2012.

Tussendoor heel wat vogels gezien. Maar liefst 30 buizerds en 20 torenvalken. Maar ook 4 blauwe kiekendieven waaronder twee schitterende mannetjes. Een “klucht” van 5 patrijzen (die worden steeds zeldzamer) en twee grote zilverreigers.

12jan-2.jpg

Buizerd, een donker exemplaar,…

12jan-3.jpg

en een lichte variant.

12jan.jpg

En we sloten af met een schitterend getekend mannetje torenvalk.