Zal het nu gaan beginnen ?

Zaterdag mijn eerste ronde gaan doen in de Broekbeemd om de vogelbevolking daar in kaart te brengen. Dit in kader van een monitoringplan voor het ganse gebied. Dus vroeg op en genieten van het opkomen van de dag. Maar de zangactiviteit viel wat tegen. Misschien dat de voorbije winterprik nog wat nazinderde. Leuk waren wel vier opvliegende houtsnippen die blijkbaar samen de nacht hadden doorgebracht. En tussendoor maakte ik kennis met onze allerjongste bewoner van het gebied.

17maart-2.jpg

De benjamin van de kudde.

17maart-3.jpg

Mama hield een oogje in het zeil.

Nadien nog een paar steenuilenkasten gaan ophangen samen met Jente. De lijst van kasten wordt langer en de hoop kasten thuis wordt kleiner. Namiddag dan een aantal door Natuurpunt Alken opgehangen kasten op GPS gaan zetten. Zo kom ik ook nog eens in hun gebieden en ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast was. Enkele prachtige hooilandjes in Terkoest had ik nog niet gezien. En aan de wilgen te zien was de lente al daar.

17maart-4.jpg

Ondertussen hebben we via de vogelwerkgroep een paar trailcams aangekocht. Bedoeling is activiteiten rond nestkasten of – plaatsen te registreren. Natuurlijk dadelijk eentje getest. We zullen nog moeten oefenen.

17maart.jpg

Mijn eerste “zoogdier” op beeld via de trailcam Knipogen

Zondag dan naar Nietelbroeken op zoek naar horsten van roofvogels. En misschien had ik mijn activiteit van gisteren beter vandaag gepland. Een lekker lentezonnetje deed de vogelbevolking in broedstemming komen. Pas uit de auto kreeg ik al een mooi concertje van een heggenmus cadeau. In het bos een luid roepende middelste bonte specht en verschillende koppeltjes buizerd vlogen “miauwend” rond. Dat er nog trekvolges tussen zitten was te merken aan de aantallen. Vijf vogels voor één nest is wat van het goede te veel. Aan een verborgen poel achter een vervallen boerderij kon ik een koppeltje mandarijneenden mooi bekijken. Het mannetje zat in vol ornaat te pronken en maakte knikkende kopbewegingen. Wel een exoot die hier eigenlijk niet thuishoort, maar eentje waarvan ik niet echt wakker lig.

In de Grote Beemd ging ik een afgevallen torenvalkenkast halen die ik had beloofd aan iemand die ze in zijn boomgaard wilde hangen. En ook daar was de broedkolder in de vogelkopjes geslagen. Een roepende buizerd, zingende heggenmussen en zanglijsters, gekoppelde wilde eenden en als toetje een zingend mannetje grote gele kwik aan de molen. Het is al een paar jaar geleden dat ik deze soort als broedkoppel mocht optekenen in Wellen. Misschien lukt het dit jaar wel.

17maart-5.jpg

Hier komt de lente !!!