Familie-bijeenkomst.

Vandaag enkel voormiddag tijd om op pad te gaan wegens migratiekwesties op mijn werk. Dus plande ik mijn eerste controleronde van de nestkasten op het provinciaal domein te Rullingen. Het werd een rustige rond met weinig nieuwsgierige en dan ook vaak vragenstellende wandelaars. Dit omdat de uitbaters van het kasteel en de taverne failliet zijn gegaan. Geen eten, geen volk.

18mei.jpg

Kasteeltje te koop 🙂

Ook hier bleek het slechte voorjaar zijn tol te eisen. Ik kon slechts 3 nesten ringen. Een nestje spreeuwen van 4 die hun kast zoals gewoonlijk omtoverden naar een stinkende en natte mesthoop, een nest van 9 pimpelmezen en een nest met 7 boomklevers. Het nestje van boomkruiper bleek verlaten, de eieren lagen koud in de nestkast.

18mei-3.jpg

Emmertje boomklevers

18mei-4.jpg

Bad hair day

In de overige kasten meestal kleine jongen of eieren. Ik had 7 koolmezen met eieren en 8 met kleine jongen, 2 pimpelmezen met eieren en 3 met kleine jongen. Maar liefst 7 nestkasten waren onbezet. Voor Rullingen een zeer hoog aantal. Bij de controles ook vaak broedende vogels in de kasten. Twee ervan waren geringd en wat bleek ? Het ging om twee koolmezen die ik vorig jaar zelf ringde in Rullingen als pulli. En wat het nog iets leuker maakte was dat het ging om twee zusjes uit hetzelfde nest. Blijkbaar is er bij deze koolmezen geen drang om ver van huis te gaan wonen. Ze kozen voor een nestkastje in de buurt van hun “geboortekast”.

Tussendoor kon ik nog een nestje merels ringen die zich kenbaar maakten door luid te bedelen bij hun ouders. Bij de holeduivenkasten geen beweging en ook niet bij de steenuilen- en torenvalkenkast. Maar om positief te eindigen vloog de buizerd roepend van zijn nest. We zullen dus nog een paar keer terug moeten gaan om alle nesten op te volgen.