Rullingen, nestkasten niet failliet.

Deze week twee avonden na het werk besteed aan de controles van de nestkasten die ik opvolg op het domein van Rullingen (dat in de krant kwam omwille van een faillisement). En ondanks de onheilsvoorspellingen door andere collega ringers viel het al bij al nog mee.

Er hangen daar een veertigtal nestkasten. Wat wel is tegengevallen is dat de grote kasten voor bosuil dit jaar onbezet bleven. Wel broedden er in een paar holeduiven, maar die heb ik niet geringd. Ook de steenuilenkast bleef zoals elk jaar leeg en de torenvalken gaven ook niet thuis.

De kleinere kasten hadden wel meer succes. Het jaarlijkse broedpaartje boomklevers was weer aanwezig in dezelfde kast met 7 pulli. De halfopen kasten waren weer onbezet en de boomkruipers was ook geen succes. Twee kasten leeg en eentje met 5 koude eieren.

De spreeuwen waren wel paraat met een nestje van 4 en eentje van 2 pulli. De rest was voor de mezenfamilie. Vier kasten waren onbezet. Ik had 6 broedsels van pimpelmees met in totaal 41 pulli, dat geeft een gemiddelde van 6,83. De koolmezen waren de grote winnaars met 17 bezette kasten waarvan ik er 12 kon ringen met in totaal 78 pulli wat een gemiddelde geeft van 6,5.

Wel opvallend vond ik dat in bijna elk nest er dit jaar een duidelijk achterblijvertje lag. Dit is mij de vorige jaren zeker niet opgevallen. Misschien niet op gelet ?

1juni.jpg

Achterblijvertje bij dit nestje

1juni-2.jpg

Maar ook duidelijk bij grotere pulli.