Steenuilen in cijferkes.

Dit weekend mijn controles van de steenuilenkasten afgerond. In totaal 85 kasten bezocht. En het lijkt een zwak jaar te worden, niet enkel voor steenuil trouwens.

Even de cijfertjes op een rijtje zetten :

Van die 85 kasten waren er 35 bezet of 41,17%. Het leek of de bezetting een stuk lager zat dan vorig jaar, maar een belangrijke kanttekening is dat er 25 nieuwe kasten werden opgehangen. Als we de “oude” kasten vergelijken dan was de bezettingsgraad vorig jaar 51,66% en dit jaar 48,33%. Bij deze vergeleken kasten zijn er slechts 2 kasten niet bezet die vorig jaar wel huurders hadden. Dus blijkt die bezetting ongeveer gelijk te zijn.

Bekijken we de cijfers voor dit jaar van alle gecontroleerde nestkasten, ook de nieuwe dan krijgen we volgende resultaat. 35 bezette kasten waarvan 12 broedsels mislukten (2012 slechts 1 mislukt broedsel). In totaal werden er 61 pulli geringd (2012 waren er dat 93). Dat geeft een gemiddelde van 2,652 pulli per nest (2012 3,10) als we enkel de geringde broedsels bekijken en 1,742 als we de mislukte broedsels erbij tellen (2012 was dat 3,00).

Conclusie voor mijn kasten : bezettingsgraad is ongeveer gelijk maar het aantal mislukte broedsels is veel hoger en aantal pulli per nest 1,258 lager. Maar er is ook goed nieuws. Drie van de nieuw opgehangen nestkasten waren al bezet met succesvolle koppels, waarvan twee in laagstamplantages.

16juni-3.jpg

Geen goed jaar voor de steenuil.

Dit weekend ook begonnen aan de controles van de torenvalkenkasten. In 2011 werden er meer dan 20 opgehangen in Wellen samen met de Milieuraad en er kwamen er vorig jaar nog een aantal bij. Ondertussen heb ik er 65 op mijn lijstje staan in Wellen, Borgloon, Alken en soms ook iets verder. 

Hier heb ik er (zondag samen met Eddy) ondertussen 42 van bezocht. 16 waren er bezet en we konden 30 pulli ringen van de 40 die al uit hun ei waren gekropen. Drie legsels bleken mislukt (koude eieren in de kast). Opvallend is wel dat we nesten aantroffen in alle stadia tussen eieren die nog bebroed worden tot pulli die bijna klaar zijn om uit te vliegen.

16juni-2.jpg

De eerste torenvalk voor dit broedseizoen.

De vogel op de foto ziet er niet uit, maar blijkbaar kregen ze net voor ik ze geringd had een stevige regenbui te verwerken en regende het in de kast binnen (tijdens de winter de kast een slag draaien). En die rare bobbel die je ziet uitsteken is zijn krop die wel goed gevuld was. Even later brak de zon door en konden ze dus goed opdrogen.

Tijdens de week ook nog even met mijn klimmers op pad geweest en mijn eerste haviknest ooit geringd. Het blijven spectaculaire vogels, zelfs als ze nog jong zijn. Op het nest troffen we drie goed doorvoede pulli aan, alledrie dames.

16juni.jpg

Eén van de dames te herkennen aan de dikke poten.