Ringen de kast in.

Vandaag mijn laatste nestkast van steenuil gaan controleren. Op 22/6 had ik hier pas uitgekomen jongen en die zouden nu ringklaar moeten zijn. Jammer genoeg was de kast leeg, alleen het wijfje was nog aanwezig. Na een nestje koolmezen hier in de tuin was dit de laatste activiteit voor dit broedseizoen. Misschien nog een late controleronde van de kerkuilen als de werkgroep dat vraagt. Maar anders gaan de ringen voor dit jaar de kast in.

13juli-9.jpg

Mevrouw steenuil bleef dit jaar kinderloos.

Met 357 geringde pulli was het een stuk mlinder dan vorig jaar (2012 – 554). En met 18 verschillende soorten zaten we ook lager dan in 2012 (25). De top 5 was ook een beetje anders. Vorig jaar op 1 koolmees met 109 pulli gevolgd door pimpelmees (97), boerenzwaluw (76), steenuil (72) en torenvalk (57). Dit jaar een verrassende nummer één, kievit met 77 pulli. Dan koolmees (76), steenuil (61), pimpelmees (57) en torenvalk (42). Wel enkele leuke “nieuwe” soorten gierzwaluw, havik, grote gele kwik, veldleeuwerik, tuinfluiter en kauw.

En dan beginnen we aan hoofdstuk 2 van het ringwerk. Het ringen van trekvogels met mistnetten. Deze morgen om 6u al op bezoek geweest op de ringplek van Julien en Tony. Voor mijn examen in het najaar moet ik zo veel mogelijk ervaring opdoen. Want van elke soort moet ik de ruistrategie, kenmerken en aandachtspunten kennen. Hopelijk loopt mijn harde schijf niet vast.

13juli.jpg

Gezellige babbel op de telpost met Eddy, Julien, Tony en Huub.

13juli-2.jpg

Vleugel van adulte zanglijster, let op de afgesleten handpennen.

13juli-3.jpg

1ste jaars zanglijster, gave pennen en duidelijke afboording van armpendekveren.

13juli-4.jpg

Gesleten bovenstaartdekveren bij adulte tuinfluiter.

13juli-5.jpg

Duidelijk kleurverschil tussen adulte (boven) en 1ste jaars (onder) tuinfluiter.