Aftellen

Weer een weekendje bij Eddy gaan helpen. Zaterdag veel mist en dus weinig vogels. Zondag was het weer een stuk beter, maar de vogels vonden het toch niet goed genoeg blijkbaar. Lage aantallen. Maar toch weer een paar soorten die ik samen met Eddy grondiger kon bekijken in voorbereiding op mijn examen. Ik kan trouwens al beginnen aftellen want we zijn op minder dan een week van D-day.

17nov0001-2.jpg

Rietgors

17nov0001-4.jpg

In vooraanzicht

17nov0001.jpg

Puntige en gesleten staartpennen en gesleten bovenstaartdekveren, dus 1ste jaars.

17nov0001-3.jpg

Wit in nek, dus meneer rietgors.

Zondag dan een soort in de netten die Eddy niet elk jaar vangt. Altijd leuk.

17nov0001-5.jpg

Kramsvogel, of “tjakker” zoals ze hier zeggen.

17nov0001-6.jpg

Vooraanzicht.

17nov0001-7.jpg

Contrast in armpendekveren, dus 1ste jaars.

Aan hand van vleugellengte en de tekening op de kruinveren kan je het geslacht bepalen. Ook de kleur van de staart speelt een rol. Zwart is man, zwartbruin is pop. Aan de hand van deze kenmerken werd deze vogel als vrouwtje in Eddy zijn lijst gezet.

17nov0001-8.jpg

En deze zaten er ook bij. Tot ergernis van mijn vingertoppen.