De kop is er af.

Vandaag samen met Eddy het winterseizoen ingezet en op zoek gegaan naar torenvalken en buizerds. Daarvoor heb je wel muizen nodig voor in onze bal-chatri. En als het even kan bosmuizen. Want die hebben een ADHD-gen en zijn dan ook superactief tijdens onze vangsessies.

Daarom heb ik al een aantal weken thuis valletjes uitgezet om bosmuizen te vangen. En waar vang je bosmuizen, in de bosjes natuurlijk. Dus stonden ze mooi opgesteld in een aantal bossige plekjes in de tuin. Resultaat tot op heden : één kleine huismuis en nul bosmuizen. Tot ik op het idee kwam om een paar valletjes op mijn zolder te zetten. Mijn vrouwke en ik werden al meermaals ‘s nachts wakker gemaakt door trippelende pootjes. Dus daar zat wel iets rond te lopen. En jawel, deze morgen zat er in één van de vallen een … bosmuis (of moet ik zeggen zoldermuis). En vanavond was nummer twee al gevangen.

7dec0001-7.jpg

Mickey nummer 2.

En voor de dierenactivisten, gelieve geen klachtenbrieven te sturen naar hogere instanties. Deze kereltjes (of dametjes) krijgen de komende maanden een koninklijke behandeling. Met elke dag lekkere graantjes en een warm onderkomen tijdens de rustpauzes. Mickey nummer 1 zat zich deze morgen trouwens al relaxed te poetsen op het dashboard met een boterhammetje met confituur voor zijn neusje.

En Mickey deed zijn werk dan ook nog eens heel goed. De eerste torenvalk die we zagen was al dadelijk bingo. Een 1ste jaars mannetje werd gevangen en van een ring voorzien. De eerste van de lijst voor dit najaar was een feit. En blijkbaar vond hij het aanbod aanlokkelijk, want nog geen uurtje later vingen we hem 500 meter verder opnieuw. Wie zij daar weer dat je ze nooit twee keer kon vangen met de bal-chatri ?

7dec0001.jpg

De eerste vangst.

7dec0001-3.jpg

Soms is 1 veertje genoeg om het geslacht te bepalen, man dus.

En we vingen nog een torenvalk. Een adult vrouwtje deze keer. En de teller kwam op drie met een adulte buizerd. Die schotelden we Mickey voor en onze gerbil. Maar dat buitenlands eten vond hij maar niks. Na even beide balchatri’s goed bestudeerd te hebben stortte hij zich op die met Mickey er in.

7dec0001-4.jpg

Adult vrouwtje torenvalk.

7dec0001-5.jpg

Mooi witte ondervleugel en duidelijke harttekening op ondervleugeldekveren (veel punten bij scrabble) en flanken. Dus adulte vogel.

7dec0001-6.jpg

Onze eerste buizerd voor dit najaar.

Adult, te herkennen aan donker oog en volledige adulte vleugelveren. De eerste handpen was zeer licht gesleten en van adulte type. Dus minstens 4de kalenderjaar. Verder had hij een mooie horizontale borsttekening en een duidelijke brede subterminale staartband. Om even mijn vaktermen van het examen nog eens boven te halen. En morgen opnieuw op pad met onze twee Mickeys.