Black and white.

Hoewel we onze muizen ook bij hadden waren we toch iets minder gefocust op torenvalkjes. Want voor het eerst zat er een ekster in onze val. En dat bleek een goede keuze, maar liefst zes exemplaren werden geringd.

Het begon goed met bij onze eerste poging. Een vrouwtje ekster liet zich verschalken en werd geringd. En al gauw bleek dat we met deze soort meer moesten opletten dan bij de klauwen van torenvalken of buizerds. Zowel Eddy als ikzelf hadden al gauw kennis gemaakt met de stevige snavel met bloedende vingers tot gevolg. Maar al doende leert men nietwaar.

1maart0001.jpg

Onze eerste geringde ekster voor dit jaar.

Blijkbaar heeft de zachte winter ook deze soort doen besluiten om al aan nageslacht te gaan denken. Heel wat koppels waren druk bezig met de nestbouw. En een aantal zat al redelijk vast op het nest. Of er al eieren waren hebben we niet kunnen vaststellen. Bij de meeste koppels kan je de geslachten goed uit elkaar houden. De mannetjes zijn meestal forser van bouw.

1maart0001-2.jpg

Links de man en rechts het iets fijnere vrouwtje.

Deze soort is trouwens één van de zwarte schapen uit de vogelwereld. Of in dit geval zwart-witte schapen. Ze hebben een slechte reputatie omdat ze al eens een nestje van kleinere soorten durven roven. Volgens mij totaal onterecht. Dit is nu eenmaal de natuur en het is niet de fout van de eksters of andere rovers dat een aantal soorten vogels het slecht doen. Dit is wel het gevolg van een totale verstoring van het natuurlijk evenwicht door een hele berg stommiteiten van de mens. Dat net nu diezelfde mens bepaalde soorten beschuldigd en dan ook graag wil bestrijden of zelfs uitroeien is helemaal om je haren uit je hoofd te trekken.

De stelling dat er “veel te veel eksters zijn” is dan ook nog eens totaal onwaar. Dat hebben we vandaag nog eens moeten vaststellen. De meeste koppels kiezen hun woonplaats dicht bij de huizen en vaak in de tuinen van de mensen. In open veld of in de bossen vind je weinig of geen nesten. En dit heeft enkel te maken met de intelligentie van deze soort die op zoek gaan naar de meest optimale broedplaats waar de verkwistende mensensoort voor veel voedsel zorgt en de ekster ook nog eens minder last hebben van hun vijanden. Eksters zijn opvallende vogels en omdat ze dicht bij de huizen verblijven zien we ze gewoon heel vaak. Dus krijgen we de indruk dat er veel zitten.

Eksters zijn gewoonweg schitterende beesten. Bekijk er maar eens eentje die voluit zit te blinken in de zon. En die dan ook nog eens verbazend intelligent zijn. Ze verdienen veel meer dan een slechte en volgens mij totaal onterechte reputatie. 

Ekster071111B.jpg