Van de toren naar ‘t kastje, de torenvalk.

torenvalk0001-3.jpg

Deze kleine roofvogel is met voorsprong één van mijn favorieten bij mijn ringwerk. Roofvogels fascineren mij sowieso, maar deze sierlijke jagers spannen toch de kroon. Het is dan ook daarom dat ik een 70tal nestkasten opvolg voor torenvalken in mijn regio. Een hele inspanning, maar eentje met elk jaar weer een aantal mooie beloningen. Een nestje torenvalken ringen is voor mij telkens weer een mooi moment. Daarom dat ik dit broedseizoen de ganse tijd met een brede smile heb rondgelopen want de meeste broedsels waren zeker geslaagd.

Katholiek gevogelte.

De meeste mensen kennen de torenvalk van zijn typische jachttechniek. Hij bidt boven zijn jachtgebied en speurt naar muizen. Eigenlijk niet helemaal juist, hij speurt naar de wc van de muisjes. Torenvalken zien ultraviolet en dus kunnen ze warmte zien vanaf een redelijke hoogte. En de muizen hebben de gewoonte om steeds op dezelfde plaats hun piske en kakske te gaan doen. En het is dat wat onze torenvalk opspoort. En als er dan een muisje naar het toilet moet kan dat wel eens de laatste keer zijn. Biddende torenvalken zie je ook vaak langs de autostrades omdat die bermen vol muizen zitten. En het is die jachttechniek die wij uitbuiten om tijdens de winterperiode hier overwinterende torenvalken te vangen en te ringen. Een zeer leuke bezigheid binnen het ringwerk omdat het heel wat data en terugmeldingen oplevert. Wij stellen tijdens die periode trouwens een aantal muizen als interimers te werk. Hoe dat gaat ? Dan moet je maar eens meekomen. Altijd welkom trouwens.

torenvalk0001-6.jpg

Een door ons geringd vrouwtje.

torenvalk0001-4.jpg

En een mannetje.

Niet uit maar in de kast.

Torenvalken broedden vroeger op rotskliffen (in sommige landen nog) of op torens. Dat is toch wat hun naam doet vermoeden. Maar de soort had het moeilijk in ons landje omdat goede broedplaatsen schaars werden. Tot dat men begon met het plaatsen van nestkasten. En geen superdeluxe appartementen maar kisten op palen. Torenvalken zijn niet echt kieskeurig. En deze werden snel in gebruik genomen door heel wat broedparen. Zelf startte ik een paar jaar geleden in Wellen een projectje op waar fruittelers de kans kregen om gratis nestkasten te plaatsen in hun plantages. Het werd een succes want elk middel om muizen te bestrijden is voor deze landbouwers welkom. We hebben het aantal moeten beperken want anders stond er elke 100m wel een nestkast. Eén landbouwer heeft trouwens zelf nog eens een tiental nestkasten gemaakt en geplaatst en elk jaar vind ik er wel een paar nieuwe bij. Dus aan nestgelegenheid geen tekort hier. Hopelijk loopt de dichtheid nog een heel stuk hoger op.

torenvalk0001-5.jpg

Wie kan dit kopje weerstaan ?

Veel vragen, weinig antwoorden.

Zelf was ik al eens van plan om mij wat te verdiepen in deze fascinerende rovers. Maar jammer genoeg ontbreekt mij de tijd. Er is nog heel wat te leren over hun gedrag, zeker wat betreft hun trekgewoontes. Wij ringen elk jaar een hoop pulli en daar zien we er eigenlijk weinig van terug in de winter of de volgende broedseizoenen. Wij hebben althans die indruk. Maar hierover is weinig of geen info te vinden. Roofvogel-icoon Rob Bijlsma stuurde mij alvast een hele reeks mails over hoe ik een studie zou kunnen opzetten. Ze staan in een apart mapje op mijn computer te wachten tot ik de tijd heb om ze eens grondig door te nemen (want het is een hele hoop leeswerk). Want de schitterende torenvalk verdient alle aandacht en zeker alle bescherming die ik hem kan geven.

torenvalk0001.jpg