Massa muizen doet steenuilen pieken.

IMG_3570.jpg

Vanavond mijn gegevens van de controle van de steenuilenkasten opgelijst. En zoals verwacht werd het een schitterend jaar voor deze kleine uiltjes. En dit was te danken aan een super muizenjaar. Alle muizeneters deden het trouwens goed. Zo komen er nu nog meldingen binnen van kerkuilen met jongen. Die doen dus twee, soms zelfs drie legsels dit jaar. En ook de torenvalken profiteerden mee. Dat zagen we aan de grootte van de nesten. Vijf pulli was meer de regel dan de uitzondering. Dat er veel muizen waren ondervond ik bij de controle van één van mijn nestkasten. Toen ik het deurtje opendeed was de opening volledig dicht. Dit gebeurt vaker omdat de uiltjes hun nestmateriaal (turf vermengd met mest, hmm lekker) omhoog duwen tegen de achterkant. Maar toen ik dat wilde wegduwen om aan de pulli te kunnen voelde dat toch wel heel zacht aan. Toen ik het eens goed bekeek bleek het een muurtje van dode muizen te zijn die de ouders als voorraad voor hun kroost hadden aangelegd. Ik telde er minstens 16. Dat had ik nog nooit gezien.

Mijn nestkasten in de laagstam (een experimentje dat mij een voordracht op de volgende bijeenkomst van de steenuilenwerkgroep opleverde) waren opnieuw bezet. De twee die vorig jaar bewoond waren waren dat dit jaar opnieuw. En er kwam eentje bij, maar daar bleef het bij onbevruchte eieren.

laagstam nestkast0001-2.jpg

Eén van de bezette kasten in laagstam.

Momenteel volg ik 92 nestkasten op in Wellen, Borgloon en Alken. Hiervan kon ik er 80 controleren. Een paar werden goed bewaakt door een kwade stier en liet ik wijselijk links liggen en een paar bleken verdwenen. Van de gecontroleerde kasten waren er 36 bezet. Eentje meer dan vorig jaar. 43 waren leeg (vorig jaar waren er dat 50).

Van de 36 bezette kasten brachten 31 koppels jongen groot. Slechts 5 broedsels mislukten. Vorig jaar waren er 23 gelukte broedsels en 12 mislukte. En er waren 102 pulli waarvan ik er net 100 kon ringen. Vorig jaar waren er 61 die ik wel allemaal een ringetje aan hun poot kon nijpen. Dit gaf een gemiddelde van 2,83 pulli per bezette nestkast. Vorig jaar was dat 1,74. 

Dus de conclusie is dat het aantal bezette kasten ongeveer gelijk bleef. Het aantal gelukte broedsels steeg wel fors met 8 koppels. En vooral het aantal pulli per broedsel was een stuk hoger dan vorig jaar. De cijfers bewijzen het duidelijk. Een schitterend muizenjaar doet mijn steenuiltjes pieken.

steenuil.jpg