De variabele buizerds.

buizerd0001.jpg

Verschillen.

Buteo Buteo of meer passend in het Frans, buse variable. Je hebt ze van mooi sneeuwwit tot warm donkerbruin. Buizerds komen voor in alle kleuren en schakeringen. En voor mij één van mijn favorieten. Dit weekend stond dan ook in het teken van deze soort. Voormiddag samen met Peter Bellen in Nieuwenhoven een paar horsten op kaart gaan zetten. En als de administratie geen bezwaren heeft dan is de kans groot dat we de eerste Nieuwenhoofse pulli van buizerd op onze ringlijst gaan zetten.

Hoge lat.

Vorige week kreeg ik de resultaten binnen van een naburige ringgroep waar een aantal specialisten bezig zijn met roofvogels. Hun aantallen waren fenomenaal en deden mij watertanden. Hoewel ik er bijna zeker van ben dat deze aantallen voor mij zo goed als onhaalbaar zijn wil ik er dit jaar toch een lap op geven. En dus gaan we de komende weken intensief op zoek naar nesten. Want momenteel is dat voor buizerd de beste periode. Letten op baltsende koppeltjes en dan de locatie waar ze hun show houden grondig afzoeken naar mogelijke horsten is de beste methode. 

buizerd0001-3.jpg

Vervolging.

Jammer genoeg zijn er nog steeds mensen die menen dat buizerds niet thuishoren in onze natuur. Verhalen van het verdelgen van tientallen vogels en het leggen van vergif zijn nog schering en inslag. Volledig onterecht trouwens want ze zijn onmisbaar in de voedselketen. Hun aanwezigheid in normale aantallen zou problemen met overlast van bepaalde soorten voor een groot stuk oplossen. Maar ondanks deze idioten die menen dat zij de natuur moeten regelen doen onze buizerds het nog redelijk goed. Om de trend een beetje te volgen is ons ringwerk en het inventariseren van broedparen zeker noodzakelijk. Op die manier kunnen we de trend voor deze soorten goed volgen en wijzigingen doorgeven. Veel werk, maar graag gedaan. Want het blijven fascinerende en boeiende wezens. 

buizerd0001-2.jpg

Belgische gieren.

Buizerds zijn geen snelle jagers. Ze moeten het hebben van zieke of zelfs dode prooien. Eigenlijk zijn het opruimers en hebben ze een belangrijke functie in de natuur. Omdat zij heel selectief zijn in hun voedselkeuze zorgen ze dat zieke en zwakke dieren verdwijnen. Met als gevolg dat de overgebleven populaties sterker worden. Hun jachttechniek bestaat er dan ook meestal uit om vanaf een uitkijkpunt naar prooien te sporen. Maar ook rondzweven op grote hoogte om kadavers te zoeken leerden ze blijkbaar van hun Afrikaanse verre familieleden de gieren.