Groene rakkers.

Weer een weekendje ringwerk achter de rug en vlot de kaap van de 1.000 vogels voor dit jaar gerond. En dan te weten dat het beste nog moet komen. Momenteel zijn het de bosrietzangers en de kleine karekieten die strijden om plaats één en twee. En af en toe hangt er ook een kreetje tussen zoals grote lijster, gekraagde roodstaart of sijs.

Halsbandjes.

Maar de activiteit die ik toch even in de kijker wil plaatsen is onze telling van halsbandparkieten. Deze invasieve soort werd de voorbije weken geteld in het Brusselse en op een paar andere plaatsen in Vlaanderen. Daar werden duizenden exemplaren genoteerd. 

Halsbandparkieten zijn een succesverhaal zonder gelijke. Het begon met een aantal losgelaten of ontsnapte vogels uit het Brusselse pretpark Melipark. Terwijl iedereen verwachten dat deze uit India afkomstige beesten de volgende winter wel het loodje zouden leggen bewezen ze het omgekeerde. Ze trotseerden met verve onze winters en bleken ook nog eens voor nageslacht te zorgen. En ondertussen zijn ze met duizenden. Elke avond komen ze samen slapen op een vaste locatie wat voor heel wat decibels en vluchtspektakel zorgt.

2436956604_f442604d74.jpg

Links het mannetje met de typische band en rechts een vrouwtje.

Speelhof

Nu hebben wij in onze regio ook een mini-kolonie van deze halsbandparkieten. Reeds jaren zitten er in het Speelhof te Sint-Truiden een aantal van deze groene rakkers. En omdat we niet wilden achterblijven besloten we met de werkgroep om ook een telling te gaan houden.

Het bleek wel een mager beestje met slechts twee tellers op post. En omdat we de slaapplaats niet wisten wandelden we het ganse park af. En dan bleek er een halsbandstilte te zijn ingelast want we telden zo maar eventjes één exemplaar dat dan nog eens ver weg vloog. 

Maar uiteindelijk kwam het toch nog goed. Bijna terug aan de ingang hoorden we het kenmerkende gekrijs en even later zagen we meerdere groepen aanvliegen. We telden er minstens 25. Iets verder was het opnieuw bingo. Misschien waren er twee slaapplaatsen of verplaatsten de vogels zich naar hier. Die vraag blijft voorlopig onbeantwoord. Maar zeker is dat we in Zuid-Limburg ook een halsbanden-kolonietje hebben. Of we daar fier over moeten zijn is iets anders. Maar ik vind het toch wel schitterende beestjes om naar te kijken.

5857161936_f3e77d7359.jpg

Ze komen blijkbaar ook graag op voedertafels.

4775857128_8e0022f396.jpg