Voornemens à volonté.

Allereerst wil ik alle lezers van deze blog een crazy en birdy 2016 toewensen. En aan alle vogeltjes wens ik een veilige trek, goed broedseizoen en een lang en gelukkig leven. Want die krijgen heel weinig sms-kes of facebook-berichten denk ik.

free-beautiful-vintage-happy-new-year-clipart-3.jpg

Een onrealistische wenskaart met zoveel roodborstjes op één tak.

Voornemens.

Naar jaarlijkse traditie maken we een ferme lijst van goede voornemens die meestal tegen eind januari al weer bij het oud papier is beland. Voor mij zijn dat de klassiekers zoals meer bewegen, minder eten en kilootjes kwijtspelen. Maar ook voor mijn superhobby, vogels kijken en ringen, maak ik (alweer) een plannetje op. Het steeds terugkerend thema is “je doet beter een paar zaken goed, dan veel zaken half”. Maar ik heb het gevoel dat ik deze levenswijsheid deze keer wel ter harte ga nemen.

Torenvalken.

Voornemen één is mij focussen op één soort. En dat wordt zonder twijfel de torenvalk. Onze werkgroep ringt volgens mij in ons landje het meeste pulli en ook met de wintervangsten van adulte vogels loopt het als een treintje. En hoe meer ik lees of opzoek over torenvalken, hoe meer het duidelijk wordt dat we er weinig van afweten. Vooral de vraag waar de door ons geringde pulli naartoe trekken nadat ze de nestkast verlaten en of de broedparen hier blijven of ook wegtrekken fascineert mij. Ik heb dan ook al een aanvraag ingediend om een heleboel ringgegevens op te vragen bij KBIN om deze eens grondig te bekijken. Een tijdrovend werkje, maar zeker heel boeiend. Jullie mogen je dus verwachten aan regelmatig wat postjes op deze blog over deze biddende rovertjes.

Andere roofvogels blijf ik natuurlijk ook opvolgen en ringen. Steenuil, kerkuil, bosuil, sperwer en zeker buizerd zal zeker op mijn ringlijst van het komende jaar staan. Het project rond steenuilkasten in laagstam blijft trouwens ook in mijn la zitten. Maar dan moeten er in die laagstamplantages wel nog wat broedende koppeltjes bijkomen.

torenvalk0001-2.jpg

Ook deze torenvalkjes wensen jullie het allerbeste.

Wit-zwart.

En dan zijn er de kieviten. In Nederland door Sovon verkozen tot vogel van het jaar in 2016. En ik volg al een aantal jaar een paar kolonies op. Inderdaad, kolonies, want volgens mij broeden deze akkervogels in losse kolonies. Dat is ook een kwestie waar ik wat meer tijd wil insteken. Deze soort doet het trouwens niet goed. Eigenlijk doet ze het heel slecht. En dus verdienen ze alle aandacht. Wordt dus ook vervolgd.

017.JPG

Falsterbooke.

En natuurlijk ga ik in het najaar ringen op mijn eigen ringsite in Graeterbeemd. Na twee jaar is het wel duidelijk dat dit geen slechte locatie is. 

Maar ook hier wil ik het iets gestructureerde aanpakken. De vraag is zijn er elk jaar minder of meer vogels op trek van soort x of soort Y ? En om daar een antwoord op te krijgen doe ik een (heel bescheiden) poging om de methode van Falsterbö te gebruiken. Vaste netopstelling, zelfde geluiden in dezelfde periode (in Zweden gebruiken ze trouwens geen geluid, maar dan zou het hier een magere vangst worden vrees ik). Zo probeer ik dan reeksen op te bouwen die kunnen vergeleken worden. 

Local patch.

En tenslotte ga ik proberen om een paar gebieden waar ik vaak kwam terug meer te gaan bezoeken. Bernissem blijft in onze regio the place to be voor elke vogelkijker. Daar ga je me vaker tegenkomen om vogeltjes te kijken. En dan heb ik het doel gesteld om in de Grote Beemd, een mooi valleigebied dat vlak aan mijn achterdeur ligt wekelijks te bezoeken. Enerzijds om gewoon te genieten van de vogeltjes die daar hun thuis hebben of even op bezoek komen. Maar ook om proberen een link te leggen tussen de evolutie van bepaalde soorten die er broeden en het aantal dat in mijn netten vliegt. Ik denk dan aan bosrietzanger, grasmus en mogelijk nog een paar meer. 

Dit voornemen heb ik trouwens al aangevat met mijn jaarlijkse 1ste-dag-van-het-jaar-wandeling. Om 8u30 wandelde ik al mijn tijdens het oudejaarsetentje opgedane calorietjes er af. En dit met mijn verrekijker en fototoestel in aanslag om de lijst van waargenomen soorten in mijn local patch op te starten. Met 40 soorten denk ik dat ik mijn beste prestatie op dag 1 sinds jaren heb neergezet. Toppers waren een mannetje appelvink dat zich prachtig liet bekijken en een groepje krakeenden. Een soort die je hier niet vaak ziet.

Voila, en nu maar hopen dat deze voornemens niet naast de rest belanden de komende maanden. 

krakeend0001.jpg

Enkele van de krakeendjes die al op mijn lijst van 2016 staan.