De job van je leven, oeverloper.

Hoe vaak heb ik het niet moeten horen van collega vogelkijkers als ik aan één of ander gebied aankom waar steltjes (hippe aanduiding van steltlopers in vogelkijkers-taal) kunnen zitten : “er zit niks, enkel wat witgatjes en oeverlopers”. De oeverloper wordt duidelijk ingedeeld bij de lijst van “minder-belangrijke” vogels. Af en toe is er een vogelkijker die de moeite neemt om de beestjes wat langer te bekijken. Maar dat is dan meestal om te zien of er geen vlekjes op de flanken zitten om zo eeuwige roem proberen te verwerven als ontdekker van een Amerikaanse oeverloper. Maar zelfs die extra inspanning kan er vaak niet vanaf.

11809407.jpg

Foto : Karel Van Rompaey – Zoutleeuw ‘t Vinne

Wit wigje.

Maar als je even naar de foto’s kijkt bij mijn tekstje dan moet je toch durven toegeven dat dit volledig onterecht is. De oeverloper is bij voorsprong de meest onderschatte steltloper uit mijn hele vogelgids. Zelf herken ik hem het snelst aan zijn witte wigje vlak voor de vleugelboeg en zijn enigszins uitdagende manier van wippen met zijn achterwerk. Alsof hij aan al die vogelkijkers die hem achteloos laten voorbij wandelen door hun telescoopbeeld wil zeggen dat het hem geen reet (in zijn geval staart) kan schelen. 

Ook in mijn vogelgids blijkt de oeverloper met enig misprijzen behandeld te worden. Zo wordt hij in de Lars Jonsson (blz 245) op een tekening samen afgebeeld met een witgatje maar dan wel op de achtergrond. Het witgatje zit trouwens met hetzelfde probleem maar werd door meneer Jonsson toch nog iets hoger ingeschat. Nu moet ik wel toegeven dat ze in de ANWB-gids onze oeverloper wel een apart plaatje hebben toegestaan. Maar het feit dat ze de aangeduide kenmerken beperkten tot slechts 3 toont toch weer aan dat ze de soort niet echt belangrijk vonden. Neen, onze oeverloper verdient eerherstel en dan ook een volledig aan hem gewijd stukje op mijn blog. Bij deze.

11819028.jpg

Een close-upke (Foto : Hugues Caryn – Luingne)

Jobomschrijving.

Nu moet ik wel toegeven dat onze oeverloper wel niet echt veel moeite heeft gedaan om op te klimmen op de lijst van de belangrijkheid der soorten. Zo duikt hij te pas en te onpas op. Zelf had ik een paar jaar geleden er zelfs eentje op een modderige plaat aan de oever van de Herk hier in mijn achtertuin. En het mag gezegd worden. Als er ergens steltlopers rondwaden dan wandelen er op de oever in de buurt wel één of meer oeverlopertjes rond.

Hij doet niet vaak de moeite om zich in het water te begeven. Wat zijn hoger geklasseerde steltgenoten wel doen op diverse manieren. Neen, onze oeverloper blijft zijn naam eer aan doen. Hij loopt aan de oever. Een job die hij secuur  en met heel wat plichtsbesef uitvoert. Het staat in zijn arbeidsovereenkomst en zo zal het dan ook geschieden. Ik ken dan ook niet dadelijk een steltloper die beter langs de oever loopt als onze oeverloper. Tenzij de oeverpieper, maar die piept dan weer liever dan dat hij loopt. Maar dat is dan weer een heel ander verhaal.

11836408.jpg

Een langs de oever lopende oeverloper (Foto : Marcel Moesen Lanaken Hochter Bampd)