Torenvalken-tijd.

Omdat de resultaten op mijn ringplek redelijk gedaald zijn heb ik de muisjes geactiveerd. Dat wil dus zeggen dat we gestart zijn met het ringen van torenvalken. Tijdens het broedseizoen kregen heel wat pulli een ring rond de poot. En nu zijn de adulte of 1ste jaars vogels aan de beurt.

torenvalk jos0001-2.jpg

Zijn het geen beauty’s ?

Fifty.

Ondertussen staat de teller al op 50 stuks voor dit jaar. In januari werden er 12 van een ring voorzien en 18 gecontroleerd. Dit najaar deed ik er daar nog eens 20 bij. Hiervan kregen er 13 een ring en werden er 7 gecontroleerd. 

En telkens vraag ik mij af waar die meer dan 500 pulli die we in onze regio geringd hebben allemaal naartoe zijn. Want als die gebleven waren zat er in elke straat of steeg wel een torenvalk te wachten op mij. Maar dat is zeker niet het geval. Uit de literatuur blijkt dat de meer zuidelijkere populaties in hun broedgebied blijven. De meer noordelijkere populaties zijn dan weer echte trekvogels. Jonge vogels moeten gedwongen door de adulte vogels, hetzij broedparen of vogels die komen overwinteren in onze regio, andere oorden opzoeken. Waar ze terecht komen wordt voor het grootste deel bepaald door de aanwezigheid van voedsel. Zo merk ik dat op goede plekjes elk jaar weer vogels opduiken. Maar er blijven heel veel vragen. 

Daarom heb ik dan ook een poging gedaan om een telling te organiseren. Bedoeling is om een vast traject elke maand te tellen op torenvalken (en omdat we toch bezig zijn pakken we alle andere roofvogels graag mee). Zo kunnen we zien of er meer of minder exemplaren aanwezig zijn elke maand. En als we dit lang genoeg volhouden dan krijgen we heel interessante gegevens over fluctuaties in aantallen.

Terug.

En wat ook heel leuk is zijn de terugmeldingen. Heel vaak vang ik geringde torenvalken. Daar kan je dan van te weten komen waar ze geringd werden. Heel boeiend. Zo ving ik vandaag 3 exemplaren met een ring rond hun poot. Eentje was niet van onze werkgroep, dus dat is nog even afwachten. Maar de andere twee waren allebei beesten die ik zelf als pulli had geringd. Beiden ving ik in Gingelom, eentje was in juni dit jaar door mij geringd in Vliermaal. De andere was 2 jaar oud en werd door mij geringd op 2 juni 2014 in Nieuwerkerken.

Een tijdje geleden kreeg ik alle terugmeldingen sinds 1990 van het KBIN. Samen met Jente die als (bijna) dokter in de biologie wel raad weet met die gegevens wil ik deze eens grondig bestuderen. En hopelijk krijg ik alles in een artikel gegoten. Want de komende jaren gaan torenvalkjes de soort zijn waar ik heel veel tijd en energie ga insteken. Gewoon omdat ze het verdienen.

torenvalk0001-3.jpg

Mijn nummer 1 voor de komende jaren.