De balans 2016

Uno.

De eerste ring is al geplaatst voor dit jaar. Een voormiddagje rondrijden onder een koud winterzonnetje leverde één mannetje torenvalk op. Ik heb de indruk dat ik er in onze regio heel wat in mijn handen heb gehad. En aan de reacties van andere torenvalken die mijn val hardnekkig negeerden te zien zou dat wel eens kunnen kloppen. Maar we zijn er dus terug aan begonnen. Op naar hopelijk opnieuw een schitterend ringjaar.

torenvalk 20170001.jpg

Dit is ‘m, nummer 1 voor 2017.

2.929

Een nieuw jaar dus tijd om de balans van 2016 op te maken. Ik kon 2.929 vogels een ring om de poot doen. Een minder jaar, maar dat was blijkbaar een algemeen gegeven bij alle ringers. Daarnaast had ik ook nog eens 313 terugmeldingen. Dit zijn vogels die ik ving en die al geringd waren. Het grootste deel door mijzelf, maar er waren toch ook 69 “vreemde” terugmeldingen bij. Die werden geringd door iemand anders en soms ook buiten onze landsgrenzen. Die eigen terugmeldingen zijn vaak vogels die ik hetzelfde jaar heb geringd. Maar ook vogels die in een verder verleden een ring van mij kregen aangemeten. Dat zijn trouwens de interessantste controles.

Een aantal soorten verdienen een extra vermelding. Zo gingen er 210 torenvalken door mijn handen. 91 pulli in de nestkasten, 70 adulte vogels in de winterperiode en daar nog eens 49 terugmeldingen bij. Het blijft mijn favoriete soort. Steenuiltjes deden het ook niet slecht met in totaal 174 vogels. Hiervan waren er 127 pulli, 17 adulte en 30 terugvangsten. Dat 2016 het jaar van de kievit was zorgde er voor dat ik er 60 te pakken kreeg. Pulli waren er 39, adulte 16 en toch 5 terugmeldingen. Dit waren alle vijf pulli die ik iets ervoor had geringd. Goed nieuws, want de overleving van kieviten is bedroevend laag. Dieptepunt waren de buizerds met slechts 3 geringde pulli. Dit had vooral te maken met het uitvallen van mijn beide klimmers. Gelukkig was Etienne terug paraat toen we gingen helpen met het ringen van rode wouwen. Trouwens ook een hoogtepunt in mijn vorige ringjaar.

En dan waren er de kersen. Met stip op één mijn eerste snor op mijn ringplek thuis. Minder onverwacht, maar ook leuk was mijn eerste ijsvogel. Een ransuil in de fuik, 33 gekraagde roodstaarten, 4 draaihalzen en een bladkoning. Allemaal adrenaline-momentjes.

snor0001.jpg

“Mijn” snor.

Groepswerk.

Ook de bilan (overzicht geringde vogels) van onze werkgroep Tongeren kreeg ik al door gemaild. We sloten het jaar af met 21.337 geringde vogels. Waarvan 2.587 pulli en 18.750 vliegende. Een minder jaar, maar dat was zoals al eerder gezegd overal het geval.

Hier ook wat kersen op de ringtaart. 391 torenvalken, 402 steenuilen, 3 pulli van oehoe, grote karekiet, 2 orpheusspotvogels en 360 gekraagde roodstaarten. Maar het hoogtepunt van 2016 was voor onze werkgroep zonder twijfel de vangst van een veldrietzanger door Eddy Colson. 

Heel veel cijfertjes in deze post. Maar weet dat elk cijfertje weer een belangrijke bijdrage is aan de ondertussen mega-database van ringgegevens. En voor mij als ringer elke keer een zalig momentje om een geverderd juweeltje zo dichtbij te kunnen bekijken. De twee hoofdredenen waarvoor we dit blijven doen.

DSC_8518.JPG

De dikke kers, veldrietzanger.

One thought on “De balans 2016

Comments are closed.