De ultieme kinderopvang.

Elk jaar hoor ik mijn eerste koekoek vanuit mijn eigen tuin. De welbekende roep klinkt als een oude bekende die goedendag zegt. Maar ik ben er zeker van dat heel wat andere bewoners van mijn achtertuin toch even verschrikt opkijken. Want hij is denk ik niet echt geliefd bij de rest van de vogelwereld. 

Strijd.

Hij is er gekend als “degene die zijn eigen naam roept”. De kleine karekiet en de bosrietzanger kennen hem en doen er alles aan om zijn plannen in de war te sturen. Heggenmus en zelfs de kleine winterkoning weten wat er komen gaat en toch laten ze zich telkens om de tuin leiden. De gestreepte bedrieger moet zich echter blijvend bijscholen om zijn snode plan te laten lukken. De gekende trucjes van de foor zijn bij de meerderheid van de vogelkijkers wel bekend. Zo legt moeder koekoek een ei in het nest van hun kinderopvang dat verdomd veel lijkt op dat van de gastheer. Een duidelijk geval van Darwin’s evolutietheorie. Over-over-overgrootmoeders bij de koekoeken legden willekeurig een ei en die hun eieren het meest op de gastheer leken overleefden. Die kozen dan dezelfde gastheer en zo verder en verder. Het jong kiepert zijn speelkameraadjes dan uit het nest om dan heel alleen over te blijven en alle voedsel binnen te krijgen. Logisch want het gaat om een stevige puber die veel rupsen nodig heeft om groot te worden.

koekoek ERwin Vissers.jpg

                                                                               Foto : Erwin Vissers

Koorzang.

Maar de strijd gaat verder. Zo moet je als je alleen in zo een nest zit anders gaan bedelen dan met zijn vier of vijven. Want de ouders stemmen hun aanvoer van voedsel af op het tempo dat de jongen bedelen. De koekoek lost dit op door het jong te laten bedelen met een geluid dat lijkt op een heel nest met jongen. De pleegouders denken dat ze een hele kroost hebben zitten en steken in een snel tempo het bedelende jong voedsel toe. Niet wetende dat ze het telkens in dezelfde opengesperde snavel steken. Slim tegen slim, een nooit ophoudende strijd.

koekoek Wils Herwig.jpg

                                                                              Foto : Herwig Wils

Sperwer.

Eenmaal de koekoeken zijn aangekomen in mijn local patch hier achter mijn huis zie ik er soms wel eentje overvliegen. En dan merk je pas hoe veel ze lijken op een sperwer. De overeenkomende strepentekening op de borst en buik en de op roofvogels lijkende vleugels. Volgens een theorie die ik ergens las probeert de koekoek op deze manier zijn gastheer aan te zetten om te alarmeren waardoor hij zijn nestplaats vaak prijs geeft. Dan kan mevrouw koekoek als de moedige kleintjes proberen die indringer te verjagen haar ei deponeren in hun nest. Waarna ze telkens een triomfantelijke roep laat horen om weer een geslaagde adoptie te verkondigen. Boeiende vogels die ik elk jaar weer met plezier hun eigen naam hoor roepen aan mijn achterdeur. Welkom terug.

Koekoek Van Bogaert Erik.jpg

                                                       Foto : Erik Van Bogaert