Engelen van de akkers.

Dit weekend twee dagen gaan helpen bij de Werkgroep Grauwe Gors. Deze groep van fanatiek akkervogel-aanbidders organiseert sinds vorig jaar een weekend akkervogels tellen in hét akkergebied van Vlaanderen met als creatieve  naam “Kiek ‘n Gors”. Een akkergebied dat voor een groot deel ligt in het werkgebied van onze vogelwerkgroep Fruitstreek. Dus daar mogen wij zeker niet ontbreken. Zaterdag op pad met Josette, Katelein en Erik en zondag was Ronny mijn gezel van dienst. Superleuk, boeiend en nuttig voor “onze” akkervogels.

kiekngors0001.jpg

Het Fruitstreek-team op zoek naar de engelen van de akkers.

Grauwe toekomst.

Hoofddoel van al het telwerk is om een beeld te krijgen van de verspreiding van grauwe gors. De vogel in het logo van ons werkgroep. En we moesten weer vaststellen dat het niet goed gaat met deze soort. Elk jaar minder koppels op een kleiner verspreidingsgebied. De mogelijke verklaring tijdens het weekend en de lezingen op vrijdag zijn dat er geen jongen groot raken. De populatie bestaat dus voor het grootste deel uit bejaarde vogels waarvan er elk jaar wel weer een aantal het loodje leggen. Het niet groot krijgen van de jongen of het mislukken van de nesten heeft vaak als oorzaak dat grauwe gorzen net die gewassen uitkiezen om in te broeden die hun fataal worden. Zo blijken erwtenvelden momenteel tot de favorieten te behoren. En die werden te vroeg geoogst waardoor de nesten mislukten. Het uitsparen van plots, met hulp van de erwten-verwerkers, rond de nesten was ook geen succes omdat dit dan weer werkte als ecologische val. Grotere akkers zonder enige randen betekent dan weer te weinig voedsel. Kortom, de grootschalige landbouw is voor de grauwe gors een stap te ver. Met de werkgroep wordt hard gestreden tegen deze achteruitgang. Maar denkelijk wordt het een ongelijke en mogelijk op voorhand verloren strijd.

                                                fruitstreek logo.JPG

Moeten we op zoek naar een nieuw logo ?

Zweven.

Tegelijk met de grauwe gorzen wordt er ook gezocht naar kiekendieven. Want deze elegante jagers komen ook voor in hetzelfde gebied als de gorzen. Hier een ander verhaal. Heel wat overzomerende immature beesten, maar ook broedparen die proberen om hier hun jongen groot te krijgen. Naar voorbeeld van onze noorderburen gaat men hier voor de grootse aanpak met een waar kieken-plan. Met brede grasstroken, fatsoenlijk akkerranden, overstaand graan in de winter en alles wat deze soorten kan helpen. Overtuigen van landbouwers moet steeds minder want zij zijn er zich, net als de fruittelers hier in de buurt, al van bewust dat natuurlijke vijanden de keuze voor de toekomst is. Ze zijn dan ook fier als er een engel van de akkers op hun perceel komt broeden. Want engelen dat zijn het. Met hun trage vlucht vlak boven de gewassen lijkt het net of ze als marionetten aan touwtjes hangen. Vliegen is hier niet echt de juiste benaming, zweven is gepaster. 

Misschien is het plan-kiek ook wel de laatste strohalm voor de grauwe gors. Want alle maatregelen geven ook deze bij uitsterven bedreigde soort in België een klein duwtje in de rug. Worden de kiekendieven de reddende engelen van de akkers ? Laat ons hopen.

bruine kiek0001-2.jpg

Eén van de engelen die wij zelf ontdekten.

MAS.

Geen kunstmuseum op onze akkers. Maar Meetnet Agrarische Soorten (kortweg MAS) is een project waarmee in Nederland de vogels van akkergebied worden opgevolgd. De trekker van dit project voor Vlaanderen kwam zijn verhaal doen op vrijdag. 

De methode is om op vooraf vastgelegde telpunten telkens twee keer 5 minuten te tellen. Alle soorten die worden gezien komen in de database met het daaraan gekoppelde gedrag. Op die manier wordt onmisbare info over akkersoorten verzameld. Want al deze soorten staan stuk voor stuk onder druk. Soorten van akkergebied kunnen alle hulp gebruiken. En projecten die daarmee kunnen helpen zijn dan ook van harte welkom. En als er één project is uit het aanbod waar onze Vogelwerkgroep Fruitstreek, actief in vooral akkergebied, moet aan meewerken dan is het zonder twijfel het MAS-project. En ik ga er dan ook alles aan doen dat dit gaat gebeuren. Wordt dan ook zeker vervolgd.

Kandidaat teller ? Laat het ons alvast weten.

kiekngors0001-2.jpg