We zetten de TVkes uit.

Het pulli-seizoen zit er bijna op. Enkel nog één nest kerkuilen met denkelijk vier te ringen jongen en we zijn er weer door. De torenvalken of TVkes voor de vrienden heb ik dit weekend kunnen afronden. Met een laat nestje van 4 pulli en een mislukt broedsel met 5 eieren zat de klus voor dit jaar er weer op. 

torenvalk laatste0001-3.jpg

De laatste pulli torenvalk voor 2017.

Goed jaar.

Hoewel ik het gevoel had dat de torenvalken een stuk later waren dan anders bleek dit weer eens totaal verkeerd. Met een gemiddeld legbegin van 1/5 zat ik maar een dag later dan in 2015. En zo blijkt dat 2016 dus een vroeg jaar was. Maar met 123 geringde pulli was het tot op vandaag wel het beste jaar qua aantallen. Zeker als we dit gaan vergelijken met het aantal gecontroleerde nestkasten. Met een bezettingsgraad van 56% scoren we het beste jaar. En van die bezette nestkasten leverde maar liefst 89% een geslaagd broedsel op. Als die broedsels dan ook nog eens gemiddeld 3,8 pulli per nest (2de beste score sinds 2013) zitten dan mogen we zeker spreken van een goed jaar voor “mijn” TVkes.

torenvalken.jpg.png

Aantal geringde pulli tgo gecontroleerde nestkast 2017.

Ribedebie.

Opvallend was wel het aantal nestkasten dat verdwenen of stuk was. De storm van nu net iets meer dan een jaar geleden zal daar ook voor iets tussen zitten. Maar de hoofdreden is dat de nestkasten die wij in een gezamenlijk project met de Wellense Milieuraad en de fruittelers indertijd plaatsten bijna allemaal versleten zijn. Op heel wat plaatsen hing enkel nog de achterzijde tegen de paal of lag de bodem er uit. Of stond dat op het punt van te gebeuren. Zo moesten we twee kasten tijdens het ringen van pulli vervangen door nieuwe kasten omdat ze dreigden uit elkaar te vallen. Eentje deed dat trouwens na het ringen van de pulli. Beide nesten brachten trouwens gezonde pulli voort, gelukkig.

Dus hoog tijd om opnieuw een actie op poten te zetten. Zo zou ik in Wellen (om ergens te beginnen) een kaart willen maken met de bestaande nestkasten om zo fruittelers te kunnen adviseren waar er nog “gaatjes” zijn om kasten bij te plaatsen. Momenteel gebeurt dit met de beste bedoelingen maar zonder veel overleg. Zo staan er soms nestkasten heel dicht bij elkaar waarvan er dan vaak eentje onbewoond blijft. En als we die “gaatjes” willen vullen dan zijn er nieuwe nestkasten nodig. Dus ga ik actief op zoek naar centjes om deze te kunnen maken. Helpende handen had ik al gevonden. Want als ik ze in elkaar moet timmeren komen er gegarandeerd pleisters aan te pas.

302.

Zonder de kerkuiltjes te tellen (je kent het verhaal van de beer en zijn vel) staat de teller van geringde pulli dit jaar op 302. Een stuk minder dan de voorbije jaren. Maar ik heb mij dan ook zo goed als volledig toegelegd op de roofvogels. Enkel een Alkense tuin en mijn eigen tuin leverde wat kleiner grut op met pimpelmezen (24) en koolmezen (12). Aantallen waar collega ringers die ook nestkasten opvolgen eens stevig mee moeten lachen. Daarnaast had ik nog kauwtjes (7). Maar dit waren dan ook weer bijvangsten bij de controles van de steenuilkasten. Een koppeltje kraakte zelfs een nestkast. En zoals je onlangs in het nieuws kon horen mag je die er wettelijk zelfs niet uitzetten. Wat ik trouwens ook niet van plan was. De enige bijkomende niet-roofvogelsoort op mijn lijst was de kievit (11). Een soort die mij ook nauw aan het hart ligt en ik elk jaar toch nog probeer wat te volgen.

Voor de rest dus enkel nog roofvogels. Met als koploper mijn favoriet, torenvalk (123). Gevolgd door de sympathieke steenuiltjes (108) en dan de buizerds (13) met dank aan mijn trouwe klimmers. Dat bleken allemaal kleinere nesten want anders was dit aantal ook een stuk hoger geweest. Ondertussen kregen we trouwens melding van nog een drietal nesten die we hadden kunnen doen. Dus volgend jaar zeker kans op nog meer van deze prachtige beesten. En de rij wordt gesloten met bosuil (4) en kerkuil (hopelijk 4). Als die beer met zijn vel ondertussen niet vertrokken is.

Het nest van bruine kiekendief dat ik volgde is jammer genoeg mislukt. We zijn er zo goed als zeker van dat er eieren werden gelegd. Het vrouwtje bleef heel lang in het gebied en als ze rondvloog was duidelijk de sterke rui te zien. Een typisch signaal dat er gebroed wordt. Maar daarna werd het stil en bleven de volgende waarnemingen van prooioverdrachten uit. Conclusie, broedsel denkelijk mislukt. Jammer, maar niet getreurd. Volgend jaar komen ze misschien terug naar dit leuke gebiedje.

kerkom 5-2-11.jpg

Een blauwe mag ook.