Duizenden boerkes.

Neen, het gaat hier niet gaan over een actie van de Boerenbond met grote tractoren op de grote markt in Brussel. Het gaat hier over onze lentebrenger bij uitstek, de boerenzwaluw. In het voorjaar is hij degene die als hij alleen komt nog geen lente maakt. Maar voor iedereen is deze sympathieke kwetteraar toch het symbool voor alle vogels die elk jaar een immense reis maken van hun broedgebied naar hun overwinteringsgebied. De ambassadeur van alle trekvogels.

Zwaluw Joachim Bertrands.jpg

Boerke op trek (foto Joachim Bertrands)

Op weg.

Maar waar iedereen in het voorjaar uitkijkt naar die eerste zwaluw is hun vertrek in het najaar veel minder gedocumenteerd in de dagelijkse kranten. Nochtans mag je ook hier spreken van een breekpunt in de jaarplanning van de trekvogels. Op de telposten pikken ze die momenten elk jaar wel mee. Zelf was ik dit jaar getuige van de voorpost van alle vertrekkende boerkes. Maar het signaal werd blijkbaar dit jaar gegeven op 21 september. Net de dag dat officieel de herfst begon. Toeval of niet ? Neen, elk jaar valt die datum ongeveer op dezelfde dag. Volgens mij heeft elke boerenzwaluw aan zijn nestje een scheurkalender ophangen waar op 21/9 een blaadje te voorschijn komt met de boodschap “vertrekken”. Of krijgen ze hun boodschap ondertussen online ? Want een gekend gedrag van onze boerkes is om na het broedseizoen gezellig te verzamelen op electriciteitsdraden langs de weg. Zit daar de boodschap dan aan te komen ? Wie zal het ons vertellen ? Maar de vaststelling is dat de grote bende elk jaar op een paar dagen de telpost voorbijscheert.

Bewijzen.

Een korte maar duidelijke analyse van de gegevens op trektellen.nl treedt onze stelling bij. Zo zien we dat er over gans België over alle teljaren een duidelijke piek is van boerkes eind september.

Zwaluw grafiek alle jaren.png

En als we de cijfers van dit jaar even op een grafiek bekijken dan zat die piek duidelijk op 21 en 22 september. Met voor gans België over die 2 dagen respectievelijk 18.213 en 26.817 of in totaal maar liefst 45.000 boerkes on the move. In Oetersloven lag de piek dan weer op 21/9 met een recorddag van 3.086 exemplaren. Ook in 2015 hadden we in die periode een duidelijke piek. Ze zijn dus redelijk kalendervast.

Zwaluw grafiek 2.png

Aantal boerenzwaluwen 2015 – 2016 – 2017 aug-sept Oetersloven

Schermafbeelding 2017-09-25 om 08.45.07.png

Overzicht aantallen per telpost op 21/9/2017, duidelijk een oostelijk verhaal.

Feestje ?

Er zijn dus nog heel veel zwaluwen zou je na het bekijken van deze aantallen denken. Maar daar moet ik toch even de euforie temperen. Want er zijn nog zwaluwen, maar die heel veel mag je opbergen. Er zijn steeds minder zwaluwen. Hun jaarlijkse reis doet hun aantallen sterk slinken. De steeds groter wordende zandvlakte van de Sahara wordt elk jaar een moeilijkere opgave om te overbruggen. En in onze contreien zijn we al lang niet meer zwaluw-vriendelijk bezig. De veeboeren waar ze hun nestjes grootbrengen lopen gebukt onder immense lijsten van regeltjes die onze boerkes niet ten goede komen. Vee wordt gehouden onder bijna steriele omstandigheden waar een moddernestje volgens strenge en kortzichtige ambtenaren niet thuis horen. Heel wat landbouwers zien “hun” zwaluwen elk jaar verminderen. En de muggen en andere beestjes vermeerderen.

Zwaluw Rudy Jacobs.jpg

Een beeld dat gaat verdwijnen ? (foto Rudy Jacobs)

Moest dit rampscenario zich ooit voltrekken dan zou dit een donkere dag zijn voor mij. Want onze kwetterende en gezellige boerkes zou ik echt heel erg missen. Gelukkig zijn ze er nu nog. Ik brand alvast een kaarsje in onze kapel aan de telpost in Oetersloven dat dat moment nog lang niet is aangekomen. Hoop doet leven.

Zwaluw J De Cock.jpg

Voorspoedige reis, boerke. (foto J. De Cock)