Opgerold.

Het najaars-seizoen voor dit jaar op mijn ringplek thuis zit er op. De netten zijn opgerold en de stokken in de hoek gezet. Een golfje van barmsijzen zou ze mogelijk nog even kunnen laten verschijnen. Maar ik denk het toch niet. Want we zijn ondertussen al op pad met onze muisjes om torenvalkjes te ringen. 

Minder.

Met 1662 nieuw geringde vogels en 86 terugvangsten werd het qua effectieve aantallen het minste van mijn ondertussen vierde jaar op de ringplek. Maar als we het uurgemiddelde berekenen dan is het plots het beste jaar tot nu toe. Dus minder uren geringd, maar meer vogels per uur. Het was blijkbaar een goed jaar voor onze doortrekkers.

aantallen.jpg

Effectieve aantallen.

uurgemiddelde.jpg

Aantal vogels per uur.

Als we de soorten even bekijken met +100 vogels dan blijft onze zwartkop de topper van dienst met 655 exemplaren. Een heel stuk verder komen de heggenmussen (180), roodborst (153), tjiftjaf (147), pimpelmees (124), kleine karekiet (116) en koolmees (104).

Een soort die ik wat nader wilde bekijken zijn de merels. Met het dodelijke virus in het land waren de aantallen volgens alle bronnen drastisch afgenomen. Was dat ook zichtbaar in mijn ringgegevens ? Blijkbaar wel. Zowel qua uurgemiddelde als qua aantallen bleek het een jaartje met weinig merels. En deze gegevens zijn redelijk bruikbaar omdat er nooit geluid werd gespeeld van deze soort en de netopstelling ook redelijk gelijk is die vier jaar dat ik al ring hier. Hopelijk kan de populatie zich de komende jaren herstellen. Wel het levende bewijs dat ook het ringen van “gewone” soorten heel belangrijk is. Misschien dat ik volgend broedseizoen mij wat meer focus op het ringen van pulli van merels.

Merels.jpg

Aantallen merels tijdens najaar.

Adrenaline.

Minder vogels geeft natuurlijk ook minder zeldzame vangsten. Maar toch ging de adrenaline ook dit najaar een aantal keer de hoogte in. Zo was dat het geval met  een bladkoning in de netten. Maar eveneens bij nachtegalen (2), bonte vliegenvangers (2), braamsluipers (2) en een goede beurt met de koperwieken (20). Een fotoreeksje hoort er dus ook bij.

59099.jpg

Bonte vliegenvanger

59260.jpg

Nachtegaal

62906.jpg

Kleine barmsijs

61731.jpg

Bladkoning