Nul-weekje.

De teller stond stil. Er kwam geen enkele waarneming of soort bij. Want een andere familiegroep uit ons natuur-rijk kwam bij mij op bezoek. En legde mijn activiteiten volledig plat, de eerste dagen zelfs letterlijk. Griep en doodziek (zoals van een “echte” man wordt verwacht) een week binnen. De weinige vogels die ik vanuit mijn zetel zag werden zelfs niet genoteerd. Die energie was er niet. Gelukkig is het nu al weer wat beter en heb ik de moed om de draad weer wat op te nemen. Niet met waarnemingen of lange wandelingen in een prachtig vogelgebied. Maar met het op een rijtje zetten van mijn plannen voor dit en naargelang het plan ook de komende jaren.

Ringen.

E441573 + E441574 kopie.jpeg

Hoofdbrok van mijn planning gaat naar het ringwerk. Want dit is niet alleen zeer belangrijk voor onze vogels, maar ook superplezant en boeiend voor mij. Het feit dat ik een stagiair onder mijn vleugels kreeg zorgt voor heel wat extra energie om hem zo veel mogelijk te laten zien wat dat ringwerk nu allemaal inhoud. Momenteel steenuiltjes. Maar andere soorten als eksters, kieviten, torenvalken, buizerds en alles wat daarna gaat doortrekken staan al in mijn achterhoofd klaar. Mijn voornemen om nog eens wat intensiever op zoek te gaan naar nesten blijft hopelijk niet bij een loze belofte. Vooral de terugval van de merels deed mij dit punt op mijn agenda zetten. De ringplek is alvast volledig gesnoeid en klaar voor een nieuw jaar vogeltjes ringen op mijn eigen plekje.

Torenvalken.

torenvalk jagend0001-2.jpg

Het blijven mijn favorieten. En het artikel dat ik samen met Jente heb gemaakt (en dat ondertussen door heel slimme mensen wordt klaar gemaakt voor publicatie) riep echter meer vragen op dan het antwoorden gaf. De vraag of “mijn” torenvalken gaan overwinteren tegen de taalgrens blijft met een lange reeks vraagtekens openstaan. Van wetenschappers die het kunnen weten kreeg ik ondertussen de melding dat er geen enkel duidelijk bewijs bestaat of dit nu wel of niet het geval is. Van alle vragen die er bij ons opkwamen tijdens ons (beperkte) onderzoekje in functie van het artikel is dit degene die het meest bleef hangen. Dus gaan we ons hierop focussen. Want alles willen te weten komen lukt niet (dat heb ik ondertussen al ondervonden). Een zoektocht naar antwoorden die de komende jaren mijn aandacht gaat krijgen.

Local patch.

IMG_0412 kopie.JPG

Tenslotte ga ik mij verplichten (jawel, we worden streng) om eindelijk eens een gebied deftig en over een lange periode te gaan inventariseren. Enerzijds omdat het boeiende data oplevert en anderzijds omdat ook dit weer bangelijk plezant is. Op aanraden van een goede maat, Pierre, ga ik voor een beperkte oppervlakte. Maar dan wel voor een lange periode. De Broekbeemd, goed 30ha natuur vlak bij mijn deur wordt mijn local patch voor de komende jaren. Het gebiedje ligt pal in het centrum van Wellen omgeven door bebouwing en tegen de Herk. En heeft nog niet zo lang geleden een stevige storm over zich gekregen die het landschap en het gebied helemaal door elkaar heeft gegooid. Mijn bedoeling is om de evolutie van het gebied op te volgen qua beheersingrepen en herstel van de natuur en dit te koppelen aan de broedvogels die er gaan opduiken. Boeiend !!!

After-birding.

En dan is er onze Vogelwerkgroep. Dat begint stilaan een klein succesverhaaltje te worden. Veel volk op onze maandelijkse wandelingen, veel tellers voor ons eigen grote gele kwik projectje, veel schrijvers en helpers voor onze nieuwe website, veel lezers van onze nieuwsbrief en vooral veel plezier als we ergens samen komen. Daar energie insteken is makkelijk en totaal geen opgave. Daar zit die after-birding zeker voor iets tussen.

Gelukkig heb ik voor de rest niets anders te doen.

IMG_1464.JPG