Fans.

Ik had even het idee dat ik een schare fans had. Heel even maar. Het begon allemaal ergens halfweg deze week toen ik mijn activiteiten voor dit weekend kenbaar maakte. Deze bestonden uit één activiteit gespreid over verschillende momenten, steenuiltjes ringen. Want daar is het nu het moment voor. Drie dagen lang ging ik op pad. En niet alleen, want ik had, ongelooflijk maar waar, fans. Op elke ronde zouden er mensen meegaan.

Maar bij de eerste ronde werd mijn euforie vakkundig neergeslagen. Toen ik bij de eerste nestkast op de ladder stond werd het mij zonder enige schroom al snel duidelijk gemaakt. Hoewel ik mij op een, weliswaar beperkte, afstand van de grond bevond werd ik er met twee voeten stevig terug op gezet. Die fans waren duidelijk niet voor mij gekomen. Maar wel voor die schattige steenuiltjes. De bewonderende blikken waren niet op mij als ringer gefocust maar op die witte wollebollen die ik net uit de nestkast had genomen. En dat was dan ook nog eens volledig terecht.

steenuil pulli0001

Geef toe, zij verdienen die fans.

Boos.

Want steenuiltjes zijn nu eenmaal sympathiek en hun jongen hebben een schattigheidsfactor waar menige broodfokker van puppy’s dadelijk een patent op zou nemen. De adulte vogels proberen nochtans halsstarrig om er vervaarlijk en boos uit te zien. Met een strenge en stuurse blik kijken ze iedereen zo intimiderend mogelijk aan. Maar tevergeefs. Ze zijn gemaakt om super-sympathiek te wezen.

Mijn tochten waren trouwens vrij succesvol. In gezelschap van de kersverse Athena-noctua-fanclub werden 83 nestkasten gecontroleerd. Hier waren er 43 van bezet, dat is meer dan de helft. In 17 waren de pulli groot genoeg om geringd te worden. Wel jongen, maar pas uit het ei, was de situatie in 14 andere nestkasten. En 9 koppels zaten nog met eieren. Vier kasten kon ik om redenen gaande van afwezige tuineigenaars tot niet zo sympathiek uitziende stieren in de weide niet controleren. En drie waren jammer genoeg mislukt.

Wat mij wel opviel was de afwezigheid van hopen prooien bij de kasten met kleine pulli. Het is namelijk zo dat onze steenuilen een vrij klassiek rollenpatroon hebben. Mevrouw blijft bij de jongen en meneer zorgt voor de kost. Met mijn excuses voor de feministische lezers onder jullie is het als het ware een soort steenuilen-vrouwtjes aan de haard. Een taakverdeling die al jaren vastligt in het steenuilen-huwelijkscontract. Of werd die nu dan toch veranderd ? Want in de meeste kasten lagen geen of maar enkele prooien. Was meneer van idee veranderd ? Of is er toch iets anders loos ? We zullen het wel horen van de specialisten terzake die buiten het ringen van steenuilen ook info sprokkelen over goede of slechte muizenjaren, keuze van prooien en meer van die leuke data.

IMG_1781

De uitzondering op de regel. (Ben trouwens best wel fier op deze leuke foto.)

Enthousiasme.

Voorlopig ben ik na dit weekend toch wel best tevreden. Enerzijds over de huidige balans van mijn controles. Een normale bezetting en regelmatig mooie nestjes van vier of zelfs vijf pulli. Maar vooral ben ik blij met de aandacht voor het ringwerk en dit van steenuiltjes in het bijzonder. Zeker als er een jeugdige enthousiasteling wiens leeftijdsgenoten meer interesse hebben in dingen als play-stations, instagram en meer van die niet-naar-buiten-moetende activiteiten bij elke nestkast beneden aan de ladder stond te huppelen. Met grote ogen uitkijkend naar wat er nu weer in zat. Het moment dat ik samen met hem één van de adulte steenuilen terug losliet was een echt zalig. Zonder twijfel een heel grote fan. Denkelijk niet van mij maar zonder twijfel wel van de sympathieke steenuiltjes. Jammer voor mij ? Neen, zeker niet. Ik vind dat gewoon super.

steenuil

Het enthousiaste moment (foto Stefan Nimmegeers)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s