Hoogmis.

Ik zeg het niet graag. Maar het is een feit. De Nederlanders zijn er beter in. Het organiseren van evenementen voor vogelkijkers. Het bewijs werd vandaag opnieuw geleverd tijdens mijn bezoek aan de jaarlijkse Landelijke Dag van SOVON.

Al enkele jaren staat deze hoogmis van vogelkijkend Nederland met stip in mijn agenda. En ook deze keer heb ik er geen seconde spijt van gehad dat ik die lange rit naar Apeldoorn (deze keer was het inderdaad op een andere maar tevens indrukwekkende locatie) heb getrotseerd. Mijn Belgische collega vogelaars die ik daar tegen het lijf liep bevestigden mijn gevoel. Dit was weer een prima editie.

boek_vogelatlas_mini

Alles stond voor een groot deel in het teken van hun nieuwe Vogelatlas. Een stevige joekel van net geen 4 kg waar heel wat SOVON-leden uren veldwerk voor hebben gepresteerd. En het resultaat mag er zeker zijn. Een snelle blik door deze gewichtige literatuur was zeer veelbelovend. Daar ben ik zeer zeker nog heel wat slecht-weer-avondjes zoet mee.

Maar er was meer. Veel meer. Zo hoorde ik tijdens een boeiende lezing over het jaar van de huiszwaluw dat deze soort aan een licht herstel bezig is dat jammer genoeg na een dramatische terugval van ruim 80% komt. En dat de plankjes om te voorkomen dat die wit-zwarte deugnietjes niet vanuit hun nestje op je kop schijten niet altijd gebruikt  worden voor wat ze dienen. Zo hadden slimme kauwtjes bij één van de kolonies al snel door dat ze prima geplaatst zijn om die nestjes leeg te roven. Gelukkig was er een attente vogelaar die dit probleem ontdekte en dan ook snel oploste.

Nog een goede tip kreeg ik van Geert Groot Koerkamp. Als ik ooit zou moeten verhuizen naar een appartementje in de stad. Dan zal het in Moskou zijn. Met witrugspechten en oeraluilen in het nabije stadspark kan je al slechtere plekjes kiezen. En als ik er dan toch ben dan ga ik in mei ook even kijken naar die struikrietzanger die voorzeker in dat boompje op het Rode Plein zit te zingen.

En dan is er na superman nu ook een supervrouw. Bij de grauwe klauwieren die al jaren worden gevolgd in het Bargerveen zit AC Rood. Deze dame gaat haar 7de jaar in en heeft op die tijd zeker 30 jongen op de wereld gezet en zo maar eventjes 120.000 km aan trekroutes afgehaspeld. En dan tellen we haar vluchten om al die jongen van eten te voorzien nog niet mee. De titel “de gewone klaauwier” vond ik dan voor dit exemplaar dan ook niet echt gepast.

Weer een idool.

En dan was er natuurlijk Rob Bijlsma. Ik heb de laatste tijd toch wel iets met idolen. Want dit is er zeker en vast nog eentje van mij. Tijdens zijn magistraal betoog over “zijn” haviken slaagde hij er weer maar eens in om een dramatisch verhaal op een bijna stand-up manier te brengen. Maar de boodschap kwam wel aan. Het gaat niet goed met onze roofvogels. Ook al hebben we het gevoel dat dit niet zo is.

Zijn oproep om te stoppen met zo maar wat vogels te tellen en meer gerichter te gaan werken omdat oude tellers toch niets meer horen of minder mobiel zijn zorgde voor een huivering door de zaal. En dit omdat zowat 90% van de aanwezigen tot de doelgroep behoorden die Rob viseerde. Dit is een uitspraak voor dit publiek waar enkel Bijlsma mee weg kan komen. Met slechts vijf nestkaarten van fitis als argument riep hij op om meer nesten te gaan monitoren. En dan liefst nog in een gebied vlakbij en niet zo maar kris-kras door heel Nederland. Als zijn oproep zou opgevolgd worden en rekening houdende met het aantal aanwezigen met een dominantie van grijze haren schat ik het aantal nestkaarten van fitis voor 2019 op minstens 5.000. En als je dan toch helemaal zou stoppen met vogels kijken moet je volgens Rob gewoon duivenmelker worden. Zo lossen we het probleem van voedselschaarste bij havik ook eventjes op en geven we de Nederlandse Duivenbond ook nog een duwtje in de rug.

C4-BomeW8AAjRf5

Rob Bijlsma, één van mijn helden.

Uitgevogeld.

Maar de beste lezing met mijlen voorsprong was zonder twijfel een verslag van een uit de hand gelopen onderzoek door Debby Doodeman over… vogelaars. Zij slaagde er in om maar liefst een duizendtal vogelaars een vragenlijst te laten invullen. En over de resultaten kwam ze alvast een paar tipjes van de sluier oplichten. En dit op een onnavolgbare wijze. Spontaan, grappig en boeiend tegelijk. Top.

Enkele van haar bevindingen zijn dat maar liefst 73% van de ondervraagde vond dat vogels heel belangrijk tot zelfs onmisbaar zijn in hun leven (en daar hoor ik alvast bij). Mannen zijn nog in de meerderheid, maar de vrouwen rukken snel op. En ook bleek dat mensen die naar vogels kijken socialer zijn dan de “gewone” burgers want ze wonen meer samen. Ook deelde zij al haar bevraagden ook op in soorten vogelaars. Zo is er de ornitobiblifolist die een zwak heeft voor boeken over vogels. En ik ben zonder twijfel ook zo eentje. Het bewijs zijn het stapeltje boeken dat ik naast de joekel van 4 kg weer bij had ondanks mijn voornemen om zeker niets te kopen deze keer. De top drie van favoriete vogels was ook wel leuk met grutto op 3 (nationale vogel van Nederland, dus kan kloppen), gierzwaluw op 2 (wie kan die missen al gierend in de zomer door elke stad) en vanzelfsprekend de ijsvogel op nummer 1. De blauwe schicht slaat weer eens toe.

Deze pittige dame inspireerde mij om mijn plannen die al jaren door mijn hoofd spoken eindelijk in de praktijk te brengen. Ik droom er al jaren van om iets te doen rond de vogelaars in België. Een website, een boek,… ik wist het eigenlijk niet goed. Maar nu kreeg ik de ideale voorzet om mijn plannen te realiseren. Mijn mail voor meer info vertrekt vanavond nog.

En als klap op de vuurpijl deed zij dé uitspraak van de dag. Op een vraag uit het publiek waarom niet iedereen naar vogels gaat kijken als dat zo geweldig is gaf zij als repliek : “Natuurlijk zouden er veel meer vogelaars moeten zijn. Dan gaat het wel druk worden in onze natuurgebieden. Maar dan moeten ze er daar maar wat meer van maken.” Tsjakka !

over-ons0001

De leden van onze vogelwerkgroep zijn alvast boeiend studiemateriaal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s