Geteld

Deze morgen, voor ik op pad ging met Jan om steenuilkasten te controleren, snel nog even mijn bijdrage geleverd aan het ‘Grote Vogelweekend’.

Niet helemaal volgens de regels. Want ik heb een rondje gedaan in mijn tuin, de weide achter mijn tuin om dan via mijn ringplek – waar ik de vogeltjes voer – terug te keren door de tuin van mijn schoonmoeder die naast ons woont. Dus eigenlijk was mijn telgebied wat groot. Maar aangezien ik – af en toe – ook daar het gras afrij denk ik dat ze bij Natuurpunt mij deze omweg zeker zullen vergeven. Trouwens, het groepje huismussen dat bij mijn schoonmoeder in de grote palmstruik elke dag gezellig zit te kwetteren staat zo toch maar lekker op mijn lijstje.

Terug

De leukste vaststelling was dat ik toch zes merels kon aanvinken (dat lijkt een zin vol vogels, maar is het niet). Dus durf ik stilletjes te hopen op drie broedparen bij mijn achterdeur in het voorjaar. Ook op mijn ringplek lijken ze in mooie aantallen rond te vliegen. In mijn fuik kon ik er de voorbije dagen toch een zevental vangen, deels geringd, maar ook ongeringde exemplaren. Waarvan een aantal jonge vogels van vorig jaar. Dat kan je – zeker bij de mannetjes – mooi zien aan de lichter gekleurde slagpennen in hun vleugels. Zelfs als je ze in je tuin bekijkt zie je dit redelijk goed. Jonge vogels wil zeggen, nieuwe broedparen. Dus dat is zeker goed nieuws.

Mannetje merel met duidelijk lichtere slagpennen, dus 2de jaars

Riet

Ook blij was ik met mijn twee rietgorzen. Er zitten er denkelijk meer, maar twee was het maximale aantal dat ik gelijktijdig zag. Kwestie van mij toch een beetje aan de regels van de telling te houden. Ik wist dat ik ze kon verwachten want ik heb er al een aantal op mijn voederplaats kunnen ringen.

Man rietgors in zijn prachtige zomerkleed (zo zag ik ze dus niet)

Uiteindelijk kon ik net geen 50 vogels noteren verspreid over 12 soorten. Toch geen slecht resultaat vind ik. Ze werden ondertussen netjes ingegeven op de website van het ‘Grote Vogelweekend’. Jij hebt dat toch ook al gedaan hoop ik!

Mijn lijstje: heggenmus (1 – maar wel volop zingend) – merel (6) – houtduif (4) – ekster (1) – koolmees (5) – pimpelmees (4) – groenling (6) – vink (11) – spreeuw (2) – rietgors (2) – grote bonte specht (1) – huismus (6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s