Bosuil is binnen

Foto: Pascal Gielen

Ondertussen heb ik mijn eerste pulli (jonge vogels nog in het nest of jeugdkleed) voor dit jaar geringd. Sterker nog, een ganse soort is – denkelijk – voor dit jaar afgehandeld. Met data en alles erbij; onze bosuilen. Vorig jaar moesten we wegens ergens een virusje het ringen van deze soort annuleren. Geen essentiële verplaatsing, weet je nog wel.

Rechthoek

Maar dit jaar lukte het dus wel. Van de 15 gecontroleerde nestkasten waren er 6 bezet. Dit hadden we een paar weken geleden al met onze camera gecheckt. Eigenlijk moeten we het aantal kasten met een korreltje zout nemen. Want 4 nestkasten werden – dankzij een zeer vlijtige Jos Boussu (waarvoor dank) – dit jaar pas opgehangen. Aangezien bosuilen al zeer vroeg in het jaar starten was het bijna onmogelijk dat deze al bezet waren. Maar we houden ons aan de statistieken en komen dus op een bezetting van 40%. Niet slecht als je weet dat bosuilen – omdat ze vrij lang leven – al eens een jaartje durven overslaan. Volgens SOVON zijn jaarlijks gemiddeld 25% van de territoria succesvol.
Dan moet ik ook even die 6 bezette kasten bijstellen, want een kast was eigenlijk bedoeld voor een andere soort: torenvalk. Maar het gebeurt wel meer dat een bosuil ook eens kiest voor een rechthoek in plaats van een cirkel, ik bedoel hiermee het invlieggat.

Van deze 6 bezette kasten bleken er 4 succesvol. Eentje die we dit jaar voor het eerst controleerden – ontdekt door Etienne tijdens een van zijn vele wandelingen – bleek nog steeds op eieren te zitten. Een snelle rekenoefening vertelde ons dat die eigenlijk al moesten ‘veranderd’ zijn in witte donsbolletjes, om het wat dichterlijk te zeggen. Plat gezegd, rot gebroed. Zelfde vaststelling in een kast in Wellen, waar we nog één ei aantroffen. Dit werd door Etienne er uit gekieperd. Want anders blijft moeder uil broeden. Nu is er – een weliswaar kleine – kans op een vervanglegsel.

Handschoenen

Maar bij 4 broedparen bosuil was het dus koekenbak. In twee kasten konden we ook het vrouwtje ringen of controleren. Als de pulli nog niet volledig in de veren zitten blijft het vrouwtje vaak in het nest. Als je dan een moedige controleur hebt – wat ik graag aan Etienne overlaat, platbroek dat ik ben – kan je die al eens te pakken krijgen. Dit gaat niet zonder slag of stoot, want bosuilen zijn agressieve beestjes. De dikke handschoenen – en dan nog – zijn dus een standaard uitrusting bij dit werkje. Een vrouwtje was al geringd door ons in 2019 in dezelfde nestkast. Ook leuk om te weten dat ze er nog is.

Daarnaast werden natuurlijk ook de pulli geringd, gemeten en gewogen. Twee nestjes met een enige zoon of dochter, een nestje van twee en in de torenvalkenkast werd het gemiddelde stevig omhoog getrokken met vier pulli, waarvan we er drie konden ringen. Eentje was merkelijk kleiner er zal de komende dagen mogelijk op het menu komen van zijn zusjes en broertjes. Dat is nu eenmaal het leven van uiltjes.

Vleugellengte

Met een gemiddeld legbegin – dag dat eerste ei werd gelegd – van 22 februari – zitten we mooi in de juist periode voor bosuilen. Ze beginnen er nu eenmaal heel vroeg aan. De datum dat het eerste ei wordt gelegd berekenen we aan de hand van de lengte van de vleugel. Via deze maat kunnen we de leeftijd van het jong bepalen in aantal dagen. Dan tellen we terug tot de dag dat het uit het ei is gekropen. Om daarna de broedtijd van 28 dagen er van af te trekken. Zo kom je uit op de dag dat dit broedsel werd gestart.

Als we alle bezette nestkasten bekijken – de mislukte broedsels meegeteld – komen we op een gemiddeld aantal pulli van 1,33 per broedpaar. Hoger dan 1, dan zitten we goed zeker?
Het is het eerste jaar dat we deze soort wat ruimer opvolgen. Voordien was het aantal nestkasten vrij beperkt. Maar dankzij mijn zeer enthousiaste groep helpers is dat aantal stevig bijgesteld. Er staan trouwens nog een aantal nestkasten klaar die nog een goede boom moeten vinden. Dus volgend jaar weer iets meer werk aan de winkel. Maar dat vinden we helemaal niet erg, integendeel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s